Куповина новог автобуса

ОГЛАС О ОДРЖАВАЊУ ОТВОРЕНОГ КОНКУРСА

 

1. Наручилац – Амбасада Руске Федерације у Републици Србији (адреса: Србија, 11 000 Београд, Делиградска 32; e-mail: info@ambarusk.rs; контакт број телефона: +381 (11) 361-13-23) – овим путем обавештава о одржавању отвореног конкурса и позива правна лица, која су способна у складу са законодавством Републике Србије да пруже одговарајуће услуге (у даљем тексту – Учесници), да доставе своје понуде за склапање Уговора о куповини и продаји новог аутобуса «Setra S 515 HD» стандардне опреме.

2. Предмет Уговора је куповина и продаја новог аутобуса «Setra S 515 HD» стандардне опреме.

3. Учесник конкурса може да буде било које правно лице независно од правне форме организовања, облика својине, места регистрације.

4. Учесник треба да одговара следећим критеријумима:

  • Регистрован у својству правног лица;
  • Има дозволу за пружање услуга куповине и продаје возила, као и друге неопходне дозволе и лиценце у складу са важећим законодавством Републике Србије;
  • Има радно искуство у сфери пружања услуга куповине и продаје возила од најмање 5 (пет) година;
  • Није у ликвидацији или стечају;
  • Делатност Учесника није обустављена;
  • Против Учесника се не води судски поступак;
  • Против Учесника нису уведене било које санкције због непоштовања уговорних обавеза.

5. Понуде треба да буду потписане од стране овлашћеног лица Учесника и оверене округлим печатом у боји, а морају се доставити Амбасади Руске Федерације у Републици Србији преко електронске поште (у PDF-формату), као и препорученим писмом најкасније до 10:00 часова (по београдском времену) 23. новембра 2018. године.

6. Амбасада Руске Федерације у Републици Србији је ослобођена од уплате ПДВ и акциза у складу са законодавством Републике Србије.

7. Наручилац има право да се у било који моменат до непосредног склапања Уговора о куповини и продаји одрекне одржавања овог конкурса не сносећи уз то никакву одговорност пред Учесницима. 

Контакти

Амбасада

Тел: +381 (0)11 361 1090; +381 (0)11 361 1323
Емаил: info@ambarusk.rs
Web: ambasadarusije.rs

Конзулат

Тел: +381 (0)11 361 3964, 361 7644, 361 3180
Емаил: consrus@ambarusk.rs
Web: ambasadarusije.rs

остали контакти

НЕРАДНИ ДАНИ