Куповина новог автобуса

ОГЛАС О ОДРЖАВАЊУ ОТВОРЕНОГ КОНКУРСА

 

1. Наручилац - Амбасада Руске Федерације у Републици Србији (адреса: Србија, Београд, улица Делиградска, 32, адреса електронске поште: info@ambarusk.rs, контакт број телефона: +381 (11) 361-13-23) - овим путем обавештава о одржавању отвореног конкурса и позива правна лица коjа су способна у складу са законом да изведу потребне радове (даље – Учесници) да дају своје понуде за склапање Уговора о куповини и продаји новог автобуса «Setra S 516 HD 3».

2. Предмет Уговора jе куповина и продаја новог автобуса «Setra S 516 HD 3».

3. Учесник конкурса може бити било које правно лице независно од организационо-правне форме, форме власништва, места смештаја и места порекла капитала.  Учесник треба да одговара следећим критеријумима:

  • Има радно искуство на тржишту одговарајуће делатности од најмање 5 година;
  • Има дозволу за вршење радова, лиценције, друге неопходне дозволе у складу са важећим законодавством Републике Србије;
  • Ниjе у ликвидацији или стечаjу, његова делатност ниjе обустављена;
  • Против учесника се не води судски поступак, ниjе санкционисан за непоштовање уговора;
  • Регистрован у својству правног лица.

 

4. Понуде треба да буду подписани од стране овлашћеног лица у предузећу и оверени округлом печатом у боjи и треба да буду упућени Наручиоцу у електронском облику у PDF-формату на електронску адресу Наручиоца info@ambarusk.rs односно препорученом поштом са временом доспеђа најкасније до 10 часова (по београдском времену) 23. октобра 2016. године.

5. Амбасада Руске Федерације у Републици Србији ослобођена је од уплате ПДВ-а и акциѕе у складу са законом.

6. Наручилац има право да се одрекне спровођења захтева предлога у било који моменат све до извођења закључака процедуре не сносећи никакву одговорност пред Учесницима. 

Контакти

Амбасада

Тел: +381 (0)11 361 1090; +381 (0)11 361 1323
Емаил: info@ambarusk.rs
Web: ambasadarusije.rs

Конзулат

Тел: +381 (0)11 361 3964, 361 7644, 361 3180
Емаил: consrus@ambarusk.rs
Web: ambasadarusije.rs

остали контакти